მოთხოვნის პროგნოზირების სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია მანქანური სწავლის და ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმებზე. 1.0 რელიზი

მარაგები კომპანიის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული აქტივია. რომლის სწორი მართვის გასაღები მოთხოვნის მაღალი სიზუსტით პროგნოზირებაა. SMART Demand Forecast, რომელიც დაფუძნებულია მანქანური სწავლის ალგორითმებზე და ხელოვნურ ინტელექტზე, ეხმარება მიწოდების ჯაჭვის მენეჯერებს. გადაწყვეტილება საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ შესაკვეთი საქონლის ოპტიმალური რაოდენობა, საკმარისი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად და თავიდან აიცილოთ საწყობში გადაჭარბებული მარაგი. ეს ყველაფერი, თავის მხრივ, გავლენას ახდენს საცალო მაღაზიებში სათანადო ხელმისაწვდომობაზე, ამცირებს დაკარგული გაყიდვების დონეს და ამავდროულად ამცირებს მარაგებში გაყინული მარაგების დონეს.

ეჭვგარეშეა მოთხოვნის პროგნოზირების სისტემის შესაბამისობა და აუცილებლობა, ამიტომაც წარმოგიდგენთ SMART Demand Forecast-ის ფუნქციონალს.

SMART Demand Forecast ფუნქციონალის ბლოკები

SMART Demand Forecast ფუნქციონალი უზრუნველყოფილია 5 ბლოკით: მოდელირება, ანალოგების შერჩევა, ანალიტიკური ანგარიშები, პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება და სისტემის კონფიგურაცია.

ინფორმაციის დამუშავების ბლოკი

სისტემა მუშაობს მანქანური სწავლის და ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმების საფუძველზე, რისთვისაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მოდელის ტრენინგის შეყვანის მონაცემები. ამიტომ, ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმეთ მათი მთლიანობის შემოწმებას და უსაფრთხო დამუშავების შესაძლებლობას, ასევე ბიზნეს საქმიანობის ისტორიული მონაცემებისა და მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის შენახვას. მოდი, უფრო დეტალურად განვიხილოთ ამ ბლოკის მახასიათებლები:

 1. პერსონალური მონაცემების დამუშავება GDPR-ის შესაბამისად

SMART Demand Forecast უზრუნველყოფს მიღებული მონაცემების უსაფრთხოებას და შეესაბამება მონაცემთა დაცვის ზოგად რეგულაციას, რის გამოც:

 • ავტორიზაცია სისტემაში ხორციელდება Microsoft Azure Active Directory-ის გამოყენებით.
 • მომხმარებლის შესახებ პერსონალური ინფორმაცია მუშავდება სისტემის მიერ და ინახება უშუალოდ Microsoft Azure Active Directory-ში.

 1. მონაცემთა მთლიანობის შემოწმება

სისტემა აერთიანებს ინტელექტუალურ ალგორითმებს დიდი მასივების დასამუშავებლად, რაც შესაძლებელს ხდის მონაცემთა მთლიანობის შემოწმებას. ეს საშუალებას გაძლევთ ამოიცნოთ მონაცემების პრობლემები მოდელის გაშვებამდეც კი.

მოდელირების ბლოკი

SMART Demand Forecast აქვს მოდელირების ბლოკი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დაიწყოთ მოდელის ტრენინგის პროცესი და პროგნოზის მომზადება, მართოთ სარეკლამო კამპანიები, შეინახოთ და დააექსპორტოთ შედეგები. ბლოკს აქვს შემდეგი შესაძლებლობები:

 1. პროდუქტების და მაღაზიების ფილტრი

პროდუქტის იერარქიის დონეებისა და მაღაზიების მიერ გაფილტვრის დონეების შესაბამისად, სისტემა ითვალისწინებს ფილტრების გამოყენებას სამოდელო ბლოკში მასზე ნაჩვენები ინფორმაციისთვის.

 1. მოდელირების სასწავლო პროცესის დაწყება

მოთხოვნის პროგნოზირების სისტემის ინტერფეისში, შესაბამისი წვდომის უფლებების მქონე მომხმარებლებს შეუძლიათ დაიწყონ მოდელირების ტრენინგის პროცესი.

 1. მოდელის მომზადებისა და პროგნოზის მომზადების ეტაპების ჩვენება

SMART Demand Forecast მოდელის ტრენინგისა და პროგნოზის მომზადების სტატუსების სრულად ჩვენება დანერგილია ყველა მომხმარებლისთვის.

 1. მოდელის მომზადების პროცესის გაუქმება და პროგნოზის მომზადება

საჭიროების შემთხვევაში მოდელის მომზადებისა და პროგნოზის მომზადების პროცესების შეჩერების შესაძლებლობა დანერგილია შესაბამისი წვდომის უფლებების მქონე მომხმარებლებისთვის.

 1. სარეკლამო კამპანიების იმპორტი

ინტერფეისს აქვს სარეკლამო კამპანიების იმპორტის ფუნქცია წინასწარ ექსპორტირებული შაბლონის ფაილის გამოყენებით.

 1. პროგნოზის მომზადება და მისი შემდგომი შენახვა

მომხმარებლებს, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი როლის უფლებები, შეუძლიათ:

 • დაიწყონ პროგნოზირების მომზადების პროცესი მანქანური სწავლების ალგორითმების გამოყენებით,
 • მომზარებული პროგნოზის დასრულება,
 • შედეგების ექსპორტი CSV ფორმატში.

ანალოგის შერჩევის ბლოკი

SMART Demand Forecast-ში, დანერგილია ანალოგური დამუშავების ფუნქციონალი. მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა:

 • შეამოწმონ პროდუქტები/მაღაზიები, რომლებსაც არ აქვთ საკმარისი მონაცემები რეალური გაყიდვების პროგნოზირებისთვის, ხელმისაწვდომობისთვის,
 • განახორციელონ პროდუქტების/მაღაზიების შემოთავაზებული ანალოგების ჩამონათვალის ანალიზი,
 • შეარჩიონ შესაბამისი პროდუქტი/მაღაზია მაჩვენებლად.

ანალიტიკური ანგარიშგების ბლოკი

 ანალიტიკა სისტემის განუყოფელი ნაწილია. სისტემაში ანგარიშგება ეფუძნება Power BI-ს, ინტეგრირებულია ინტერფეისში, რომელიც უზრუნველყოფს მოქნილ და სრულყოფილ ინფორმაციას. მომხმარებლებს შეუძლიათ აწარმოონ შემდეგი ანალიტიკა:

 • ისტორიული გაყიდვები,
 • პროგნოზის ხარისხი ისტორიულ მონაცემებზე დაყრდნობით,,
 • პროგნოზირებაში ჩართული სარეკლამო კამპანიების ნაკრები,
 • კომპენსირებული გაყიდვები.

სისტემის კონფიგურაციის ბლოკი:

SMART Demand Forecast-ზე მორგებული პარამეტრები მას უფრო მოქნილს ხდის თქვენი ბიზნესისთვის. თქვენ შეგიძლიათ:

 • ტრენინგთან და პროგნოზის მომზადებასთან დაკავშირებული პარამეტრების დაყენება,
 • სისტემის მომხმარებლების, მათი უფლებებისა და სტატუსის მონიტორინგი,
 • აირჩიოთ პერსონალური პარამეტრები
 • დააკონფიგურიროთ პერსონალური ფილტრები სხვადასხვა პირობების კომპლექტით მოდელირების ბლოკში შემდგომი გამოყენებისთვის,
 • დააკონფიგურიროთ დაგეგმვის ოფციები, რომლებიც მოიცავს:
  • დაგეგმვის პერიოდის გახსნის თარიღს,
  • დაგეგმვის ჰორიზონტს,
  • მოდელირების მომზადებისთვის საჭირო დროის სერიებდ
  • საპროგნოზო გრანულაციის დონეს

გსურთ გაიგოთ მეტი SMART Demand Forecast-ის შესახებ?

მოგვეწერეთ sales@smart-it.com და დაგიკავშირდებით.

Posted in: