წარმატების ისტორია: ასტარტა-კიევი

აგროსაწარმო ჰოლდინგმა ასტარტამ Microsoft SharePoint-ის ტექნოლოგიურ ბაზაზე შექმნილი შიდა კორპორატიული პორტალი დანერგა 


 • აგროსაწარმო ჰოლდინგი „ასტარტა-კიევი“-ის საქმიანობის მანძილზე მსოფლიო საგრძნობლად შეიცვალა. ამ დროის განმავლობაში, ტრანსფორმირების, სრულყოფის და ბიზნეს საქმიანობის მიმართულებით, იცვლებოდა თავად კომპანიაც.

  უცვლელი კი ყოველთვის ასტარტას მიზანი იყო – ძლიერი უკრაინის შენება და მსოფლიო მასთაბით ნდობიბის განმტკიცება.

  ასტარტა – მისი ისტორია 28 წელზე მეტია, რაც გრძელდება: ის ეკოსისტემურ პარტნიორობაზე, უწყვეტ განვითარებაზე, ინოვაციებზე, მაქსიმალურ ეფექტურობაზე, პასუხისმგებლობასა და ურთიერთ ნდობაზეა დაფუძნებული. გუნდის შიდა და პარტნიორების სიძლიერის წყალობით ასტარტა მრავალი წლის განმვალობაში არ თმობდა ლიდერის პოზიციას სასოფლო-სამეორნეო პროდუქციის ბაზარზე.  ასტარტას განკარგულებაში უკრაინის რვა რეგიონში 230 ჰა-ზე მეტი მიწაა, შაქრის წარმოება კი 3 ქარხანაში მიმდინარეობს, რომლის წილიც ქვეყნის მასშტაბით 22% შეადგენს.

კლიენტი

ასტარტა-კიევი
ვებ-გვერდი: astartaholding.com
ქვეყანა: უკრაინა
დარგი: აგროსაწარმო ჰოლდინგი
დამკვეთის მოცულობა: მსხვილი 
(1 000 – 9 999 თანამშრომელი)

კლიენტის პროფილი

ასტარტა-კიევი – ერთ-ერთი უმსხვილესი ვერტიკალურად ინტეგრირებული აგროინდუსტრიული ჰოლდინგია უკრაინაში. საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებიდან აღსანისნავია სოფლის მეურნეობა, შაქრის წარმოება, მეცხოველეობა, სოიოს გადამუშავება და ბიოენერგეტიკა.

პროგრამული უზრუნველყოფა და სერვისები

Microsoft SharePoint

 • ფერმერულ მეურნებოაში წარმოებული რძის 90%-ზე მეტი უმაღლესი ხარისხისაა, ხოლო მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობა 22000-ზე მეტია. კომპანია ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სოიოს მწარმოებელია უკრაინაში: ყოველწლიურად გადამუშავებული პროდუქტის მოცულობა 220 ათას ტონას აღემატება.

  ასტარტას საწარმოო სიმძლავრეები 

  კომპანია ასტარტაში გაჩნდა შიდა კორპორატიული პორტალის დანერგვის აუცილებლობა, რომლის მთავარი მიზანიც კომპანიის ყველა თანამშრომლის ერთიან საინფორმაციო ველში გაერთიანება იყო, პროგრამებთან და სერვისებთან სწრაფი და მოსახერხებელი წვდომა, რომელიც აუცილებელია სამუშაო პროცესში, კორპორატიული კულტრურის გაძლიერება და წვდომა ინფორმაციასა თუ სერვისებზე ნებისმიერ დროს.

  გადაწვეტილების ძირითადი მოთხოვნები იყო: 

  • თანამშრომლების ოპერატიული ინფორმირება, მათ შორის ისეთებისთვისაც, ვისაც სააღრიცხვო ჩანაწერი არ გააჩნიათ.
  • კომპანიის საორგანიზაციო სტრუქტურის ფორმირება.
  • კონტაქტების სახელმძღვანელოს რეალიზაცია დიფერენცირებული საძიებო სისტემით.
  • დაბადების დღეების სიის ასახვა „მიმდინარე თარიღი + 2 დღე“ სქემის პრინციპით.
  • კომპანიის შეიდა მოვლენების მართვა პორტალის ადმინისტრატორის მიერ.
  • პორტალის დანრგვა მოკლე ვადებში.

  კომპანია SMART business-მა გადაწყვეტილება Microsoft SharePoint ტექნოლოგიების ბაზაზე შეიმუშავა, რამაც კლიენტს საჭირო ადაპტირებული ფუნქციონალი მინიმალურ ვადებში დანერგვის საშუალება მისცა. თანამშრომლებმა კორპორაციულ ინფორმაციასთან სწრაფი წვდომა მიიღეს:

  • კორპორაციული სიახლეებისა და სამიზნე ბაზრის სიახლეების ასახვა.
  • კორპორაციული და საინფორმაციო მასალებისადმი სწრაფი წვდომა.
  • შტატის ინფორმირება ახალი თანამშრომლების შესახებ პორტალის მთავარ გვერდზე განთავსებული შეტყობინებით.
  • შეტყობინებები კოლეგების დაბდადების დღეებისა და სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ.
  • კორპორატიული ვიდეო და ფოტომასალის შენახვა.
  • კორპორაციის გარე რესურსებზე სწრაფი და მოსახერხებელი გადასვლა.
  • „ორგანიზაციული სტრუქტურის“ რეალიზაცია.
  • თანამშრომლების პერსონალური სერვისები „პირად გვერდზე“.

  “ჩემი ოცნებაა, რომ ასტარტაში დღე არა ყავით, არამედ კორპორატიული პორტალით დავიწყოთ. თოთოეული თანამშრომლისთვის ეს ერთგვარი კარიბჭეა კომპანიის სამყაროში. ამიტომ გუნდისთვის HR- და IT დეპარტამენტების პორტალი საინტერესო და ამავდროულად რთული პროექტია, ჩვენ ხომ კარგად გვესმის მისი მნიშვნელობა და ახალი ფუნქციების დამატების აუცილებლობა მომხმარებლების მეტი კომფორტისა და ინტერაქტიულობისათვის.

  Microsoft SharePoint პროდუქტის არჩევა პორტალის რეალიზაციისათვის მაქსიმალურად წარმატებული აღმოჩნდა. ის პორტალზე განსაზღვრული ჩვენი ყველა გეგმის რეალიზაციაში, ინფორმაციის გამოყენებაში გვეხმარება. აგრეთვე კომპანია Microsoft-ის Office 365-ის სისტემებისსხვა პროდუქტების ინტეგრირების საშუალებას იძლევა.

  სასიამოვნოა იმ ფაქტის აღნიშვნა, რომ ამ პროექტს Microsoft-ის „ოქროს პარტნიორის“ კომპანია SMART business დახმარებით ვახორციელებთ. გადაწყვეტილება თანამშრომლობის შესახებ დიდი განსჯის შედეგად მივიღეთ, მის სისწორეში კი მუშაობის პროცესში დავრწმუნდით. სამუშაო პროცესში ხშირად ვდაობდით, რაც ბუნებრივია, რადგან პროექტი საკმაოდ განხვავებული იყო, ორივე მხარე კი მაქსიმალურად ცდილობდა საუკეთესო შედეგის მიღებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ პარტნიორები ჩვენს ყველა მოთხოვნას ყურადღებით და ოპერატიულად განიხილავდნენ, სადაო საკითხების გადაწყვეტას კი უმოკლეს ვადებში ართმევდნენ თავს.”.

  Author's imageალექსანდრ ვოინალოვიჩიინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი

  * შენიშვნა. SMART business-ის „ოქროს პარტნიორის“ხსენებისას, ალექსანდრე გულისხმობს Microsoft-ის 18 შესაძლო კომპეტენციიდან თვარმეტივეს. 

   

  “თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით საგრძნობლად გამარტივდა მთელი ინფორმაციის ერთ სივრცეში განთავსება, რომელთანაც ყველა თანამშრომელს თანაბარი წვდომა აქვს თანამდებობისა თუ ადგილმდებარეობის მიუხედავად. ეს მნიშვნელოვანი მოვლენების მყისიერად შეტყობინებისა და საპროცედურო დოკუმენტაციის ცენტრალიზებულად კონტროლის შესაძლებლობას იძლევა. შიდა კორპორაციული პორტალი გადაუდებელი აუცილებლობაა ისეთი საწარმოსთვის, რომელსაც თანამშრომელთა დიდი რაოდენობა ჰყავს და დისნტანციურ რეჯიმში მუშაობს”.

  Author's imageნატალია ონიშუკიკომპანია SMART business-ის მმართველი პარტნიორი

   

  ERP-სისტემის საწარმოში ინტეგრაციამ შესაძლებელი გახადა:

  • საკადრო ცვლილებებისა და ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპერატიული ასახვა.
  • თანამშრომელთა აქტიური საკონტაქტო ინფორმაციის გაცნობა.
  • კოლეგების შესახებ ინფორმაციის სწრაფი და მოსახერხებელი მოძიება.

   

  კლიენტის მოთხოვნის თანახმად სტანდარტული „ღონისძიებების კალენდარი“ და „გამოკითხვები“- გრაფების დიზაინი უფრო კომპაქტური გრაფებით შეიცვალა, რადგან ისინი პორტალის მთავარ გვერდზე დიდ ადგილს იკავებდნენ.

   

  ასევე მთავარ გვერდზე დაემატა „საომფორმაციო დინამიური ბანერების“ გრაფა დამატებითი აქტუალური ინფორმაციით და ბმულების დამატების შესაძლებლობით.
   

  კლიენტის მხრიდან პორტალზე სწრაფი წვდომისათვის ბრაუზერზე შესვლისას გადაწყვეტის ავტომატური ჩატვირთვაა წარმოდგენილი.

  ასტარტა გეგმავს შიდა კორპორაციული პორტალის შემდგომ განვითარებას და შემდეგი საკითხების რეალიზებას: 

  • ლოჯისტიკურ სერვისებს.
  • ცოდნის ბაზას.
  • საორგანიზაციო სტრუქტურის, მათ შორის ყოველი თანამშრომლის შესახებ ინფორმაციის მულტიმედიურ ასახვას.

   

   

  “ჩვენ ვამაყობთ კორპორაცია „ასტარტასთან“ თანამშრომლობით და ვიზიარებთ მათ ღირებულებებს, რომელთაგან უპირველესი თანამშრომლებზე ზრუნვაა. ჩვენ გვესმის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მუშებმა მხოლოდ თავიანთი პროფესიული მოვალეობები კი არ შეასრულონ, არამედ კომპანიის არსებობის მიზანი და საერთო კორპორაციული კულტურა გაიზიარონ. ეს მხოლოდ განვითარებისა და პროფესიული ჩვევების გაუმჯობესების მოტივაციას კი არ ქმნის, არამედ პერსონალის გადინების შემცირების მნიშვნელოვანი ფაქტორიცაა”.

  Author's imageნატალია ონიშუკიკომპანია SMART business-ის მმართველი პარტნიორი

   

   

  SMART business-ის გადაწყვეტებსა და სერვისებზე დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით
  call +995 599 30 54 55 ან გამოგაზვნეთ მოთხოვნა აქ.

 • გაიგეთ მეტი

  დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით

  კონტენტის გაზიარება