დისტრიბუცია – Microsoft Dynamics ბიზნეს-გადაწყვეტები

 • სადისტრიბუციო სფეროს ყველა სფეროს ეფექტური მენეჯმენტი

  • ფინანსური ინვესტირების ოპტიმიზაცია
  • ფულადი ბრუნვის ეფექტური მენეჯმენტი
  • კომპანიის რესურსების მაქსიმალური გამოყენება
  • პროცესების და შესრულების ოპერაციული კონტროლი
  • მომწოდებლებთან და მომხმარებლებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება

 • დარგები და გადაწყვეტები

  • ფინანსები

   • ფინანსური ივესტიციების დაგეგმვა და ოპტიმიზაცია;
   • ფულადი ბრუნვა და კრედიტის მენეჯმენტი;
   • ადგილობრივი საბუხჰალტრო აღრიცხვა და საერთაშორისო სტანდარტები.
  • მოწოდების ჯაჭვი

   • შესყიდვების მენეჯმენტი;
   • ინვენტარის მენეჯმენტი;
   • ტრანსპორტირების მენეჯმენტი;
   • საწყობის მენეჯმენტის სისტემები;
   • გადაზიდვის მენეჯმენტი.
  • გაყიდვები და მარკეტინგი

   • გაყიდვების ანალიზი და პროგნოზირება;
   • გაყიდვების შესრულებაზე ოპერაციული კონტროლის შენარჩუნება;
   • მარკეტინგის ბიუჯეტის დაგეგმვა და მენეჯმენტი.
  • მომსახურება

   • მომხმარებელთა მხარდაჭერის მენეჯმენტი;
   • საგარანტიო სერვისების მენეჯმენტი.
  • ადამიანური რესურსები

   • სამუშაო ძალის მენეჯმენტი;
   • თვითმომსახურების წვდომა ბიზნეს კონტენტზე, აპლიკაციებზე და სერვისებზე;
   • HR პროცესების ავტომატიზაცია.
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიები

   • ინფორმაციული ტექნოლოგიები;
   • ტექნიკური მომსახურების და განახლების მენეჯმენტი.
 • გსურთ გაიგოთ მეტი დისტრიბუციის გადაწყვეტების შესახებ?

  გადაწყვეტების დოკუმენტაცია SMART დისტრიბუციისთვის

  მოითხოვეთ დემო წვდომა