მოდა – Microsoft Dynamics business გადაწყვეტები

 • მოიზიდეთ კლიენტები და გადააჭარბეთ მათ სავაჭრო მოლოდინს

  • მოდის ინდუსტრიის სპეციფიკური ფუნქციონირება
  • Smart მომხმარებელთა ლოიალურობეის შესაძლებლობები
  • ბრენდისა და საქონლის მენეჯმენტი
  • ინსაითი და პროცესების კონტროლი
  • საწარმოთა და მიმწოდებლის თანამშრომლობის გაუმჯობესება

 • სფეროები და გადაწყვეტები

  • გაყიდვები და მარკეტინგი

   • მარკეტინგი და ბრენდის ინსაითი;
   • გაწიდვების ანალიზი და პროგნოზი;
   • ფასი და ფასდაკლებები;
   • ვაჭრობის დაგეგმვისა და ასორტიმენტის მენეჯმენტი;
   • მრავალარხიანი მარკეტინგი.
  • ფინანსები

   • ფინანსური დაგეგმვა და ანალიზი;
   • ფულადი ბრუნვა და კრედიტის მენეჯმენტი;
   • ადგილობვრივი ბუხჰალტერია და საერთაშორისო სტანდარტები.
  • მოწოდების ჯაჭვი

   • შესყიდვების მენეჯმენტი;
   • ინვენტარის მენეჯმენტი;
   • მარაგის ოპტიმალური შევსება;
   • კონტროლი საფონდო დისტრიბუციაზე.
  • მომსახურება

   • მომხმარებელთა მხარდაჭერუს მენეჯმენტი;
   • საგარანტიო სერვისების მენეჯმენტი.
  • ადამიანური რესურსები

   • სამუშაო ძალის მენეჯმენტი;
   • საკადრო პოლიტიკა;
   • HR პროცესების ავტომატიზაცია.
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიები

   • ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია;
   • ტექნიკური მომსახურებისა და განახლების მენეჯმენტი.
 • გსურთ გაიგოთ მეტი მოდის გადაწყვეტების შესახებ?

  მოითხოვეთ დემო წვდომა