სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები – Microsoft Dynamics business გადაწყვეტები

 • ახალი პროდუქციის წარმატებული მიწოდება ბაზარზე და მაქსიმალური ROI

  • CRM პროცესების ოპტიმიზაცია
  • გაყიდვების პროდუქტიულობის გაზრდა
  • პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესება
  • მოთხოვნიის შესაბამისობის ავტომატიზაცია და ოპტიმიზაცია
  • მომწოდებლებთან, მეციენრებთან, ექიმებთან და კლიენტებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება

 • სფეროები და გადაწყვეტები

  • ფინანსები

   • ფულადი ბრუნვის განსაზღვრა და საბუხჰალტრო აღრიცხვა;
   • თანხების ბიუჯეტირება და ავტომატური განაწილება ფინანსური პასუხისმგებლობის ცენტრებში.
  • გაყიდვები და მარკეტინგი

   • მომხმარებელთა ურთიერთობის მენეჯმენტი;
   • ავტომატური და მანუალური მომხმარებელთა სეგმენტაცია;
   • მომხმარებელთა სეგმენტაცია;
   • გაყიდვების ანალიზი და პროგნოზირება;
   • მარკეტინგული საქმიანობის მენეჯმენტი;
   • ურთიერთობის მართვა დისტრიბუტორებთან.
  • მოწოდების ჯაჭვი

   • პროდუქციის პორტფოლიოს მენეჯმენტი;
   • მარაგების მენეჯმენტი.
  • ადამიანური რესურსები

   • სამედიცინო წარმომადგენლების მენეჯმენტი;
   • სამუშაო ძალის მენეჯმენტი;
   • თრეინინგის მენეჯმენტი;
   • HR პროცესების ავტომატიზაცია.
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიები

   • ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია;
   • ტექნიკური მომსახურებისა და განახლების მენეჯმენტი.
 • გსურთ გაიგოთ მეტი სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების გადაწყვეტების შესახებ?