წარმოება – Microsoft Dynamics ბიზნეს გადაწყვეტები

 • საწარმოო ოპერაციების გამარტივება წარმოების გადაწყვეტებით

  • ხარჯების შემცირება შესყიდვების მენეჯმენტით
  • სამუშაო ძალისა და რესურსების ეფექტური გამოყენება
  • წარმოების ხაზების მართვა
  • წარმოების პროცესის სტანდარტების ოპტიმიზაცია
  • მომსახურების გაუმჯებესება და ხარისხის მენეჯმენტი

 • Areas & Solutions

  • ფინანსები

   • ფინანსური ინვესტიციების ოპტიმიზაცია;
   • ფულადი ბრუნვის პრგნოზირება და საბუხჰალტრო აღიცხვა;
   • ადგილობრივი საბუხჰალტრო აღრიცხვა და საერთაშორისო სტანდარტები.
  • გაყიდვები და მარკეტინგი

   • გაყიდვების ანალიზი და პროგნოზირება;
   • გაყიდვების არხების მენეჯმენტი;
   • გაყიდვების ეფექტურობის მენეჯმენტი;
   • წარმოება და საწარმო წინადადებების მენეჯმენტი;
   • მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტი;
   • მარკეტინგული კამპანიის მენეჯმენტი.
  • მოწოდების ჯაჭვი

   • შესყიდვების მენეჯმენტი;
   • ტრანსპორტირების მენეჯმენტი;
   • გადაზიდვის მენეჯმენტი.
  • მომსახურება

   • გაყიდვისშემდგომი მომსახურების მენეჯმენტი;
   • კონტრაქტების მენეჯმენტი;
   • მომსახურების მხარდაჭერა;
   • დილერის მართვა;
   • ხარისხის კონტროლი და აღჭურვილობის მენეჯმენტი.
  • ადამიანური რესურსები

   • სამუშაო ძალის მენეჯმენტი;
   • დროის აღრიცხვა;
   • სამუშაო უსაფრთხოების ადმინისტრირება;
   • ცოდნის ბაზის შემუშავება.
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიები

   • წარმოების პროცესების ავტომატიზაცია;
   • ტექნიკური მომსახურებისა და განახლების მენეჯმენტი.
 • გსურთ გაიგოთ მეტი წარმოების გადაწყვეტების შესახებ?

  მოითხოვეთ დემო წვდომა