პროფესიონალური მომსახურება- Microsoft Dynamics ბიზნეს გადაწყვეტები

 • პროფესიონალური სერვისული გადაწყვეტებით მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა

  • ეფექტური ბიზნეს დაგეგმვა
  • გაყიდვების პროცესების გამარტივება და გაყიდვების ძალების მაძლიერება
  • ფულადი სახსრებისა და ლიკვიდურობის მენეჯმენტის ოპტიმიზაცია
  • ბილინგის მოდელების მხარდაჭერის ფართო სპექტრი
  • მომხმარებლებთან, პარტნიორებთან და თანამშრომელბთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება

 • დარგები და გადაწყვეტები

  • ფინანსები

   • ფინანსების მენეჯმენტი;
   • ბოლონგის მენეჯმენტი;
   • ადგილობრივი საბუხჰალტრო აღრიცხვა და საერთაშორისო სტანდარტები.
  • გაყიდვები და მარკეტინგი

   • გაყიდვების ანალიზი და პროგნოზირება;
   • მომხმარებელთა ერთიერთობის მენეჯმენტი;
   • ტენდერის მენეჯმენტი;
   • მარეკტინგული საქმიანობის მენეჯმენტი.
  • ადამიანური რესურსები

   • ტალანტისა და სამუშაო ძალის მენეჯმენტი;
   • ტრენინგის მენეჯმენტი;
   • HR პროცესების ავტომატიზაცია.
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიები

   • ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია;
   • ტექნიკური მომსახურებისა და განახლების მენეჯმენტი.
 • გსურთ გაიგოთ მეტი პროფესიონალური სერვისისთვის გადაწყვეტების შესახებ?

  მოითხოვეთ დემო წვდომა