საჯარო სექტორი – Microsoft Dynamics ბიზნეს გადაწყვეტები

 • სოციალური პროექტების უკეთესი სერვისებისა და მენეჯმენტის მიწოდება

  • პროექტის მენეჯმენტის და იმპლემენტაციის კონტროლი
  • HR და სახელფასო პროცესების ავტომატიზირება
  • დანახარჯებისა და ხარჯების კონტროლი
  • სისტემური მომსახურების ღირებულების შემცირება, განახლება და ოპერაცია

 • დარგები და გადაწყვეტები

  • ფინანსები

   • ფინანსური ინვესტიციების დაგეგმვა და ოპტიმიზაცია;
   • ფინანსური მენეჯმენტი;
   • ზუსტი ანგარიშგების წარმოება.
  • ადამიანური რესურსები

   • სამუშაო ძალის მენეჯმენტი;
   • ტალანტის რეკრუტინგი;
   • HR პროცესების ავტომატიზაცია.
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიები

   • ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია;
   • ტექნიკური მომსახურებისა და განახლების მენეჯმენტი.
 • გსურთ გაიგოთ მეტი საჯარო სექტორის გადაწყვეტების შესახებ?

  მოითხოვეთ დემო წვდომა