საცალო ვაჭრობა – Microsoft Dynamics ბიზნეს გადაწყვეტები

 • საცალო ვაჭრობის გადაწყვეტებით სრული „შოპინგ“ გამოცდილების უზრუნველყოფა

  • მარაგის მენეჯმენტი და კონტროლი
  • საცალო ვაჭრობის სივრცის მენეჯმენტი და მარკეტინგი
  • ეფექტური მენეჯმენტი და ფულადი ბრუნვა
  • თანამშრომელთა პროდუქტიულობის გაზრდა
  • მომწოდებლებთან და მომხმარებლებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება
 • დარგები და გადაწყვეტები

  • ფინანსები

   • ფინანსური ინვესტიციების დაგეგმვა და ოპტიმიზაცია;
   • ფულადი ბრუნვა და კრედისი მენეჯმენტი;
   • ადგილობრივი საბუხჰალტრო აღრიცხვა და სერთაშორისო სტანდარტები.
  • გაყიდვები და მარკეტინგი

   • გაყიდვების ანალიზი და პროგნოზირება;
   • გაყიდვების შესრულებაზე ოპერატიული კონტროლის შენარჩუნება;
   • მარკეტინგის ბიუჯეტის დაგეგმვა და მენეჯმენტი;
   • „ფეისინგი“ და პროდუქტებზე ფასის დადება;
   • წევრების მენეჯმენტი: ერთგულება, შეთავაზებები და კუპონები;
   • ბართების მართვა.
  • მიწოდების ჯაჭვი

   • შესყიდვების მენეჯმენტი;
   • ინვენტარის მართვა და მარაგის ოპტიმაური შევსება;
   • დისტრიბუციის მარაგის კონტროლი.
  • მომსახურება

   • მომხმარებელთა მხარდაჭერის მენეჯმენტი;
   • საგარანტიო სერვისების მენეჯმენტი.
  • ადამიანური რესურსები

   • სამუშაო ძალის მენეჯმენტი;
   • პერსონალის პოლიტიკა;
   • HR პროცესების ავტომატიზაცია.
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიები

   • ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია;
   • ტექნიკური მომსახურებისა და განახლების მენეჯმენტი.
 • გსურთ გაიგოთ მეტი საცალო ვაჭრობის გადაწყვეტების შესახებ?

  მოითხოვეთ დემო წვდომა