Productvoorwaarden

1. De algemene gebruiksvoorwaarden voor softwareproducten kunt u ​​op de Microsoft-websites via de onderstaande links vinden:
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx
https://www.microsoft.com/uk-ua/useterms

2. De levenscyclus van Microsoft-software is te vinden op de Microsoft-website via de link:
https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle
De levenscyclus van Microsoft-softwareproducten heeft de volgende niveaus: Basis (mainstream), uitgebreid (extended) en aanvulend (additional). De aanvullende levenscyclus kan onbeperkt zijn, mits er een afzonderlijke overeenkomst is afgesloten met SMART business. Voor elk levenscyclusniveau kan ondersteuning actief en inactief zijn.

3. Elk type ondersteuning voor de levenscyclusniveaus, jaarlijks of maandelijks, is actief mits op tijd is betaald.

3.1. Als ondersteuning actief is, krijgt u de volgende opties:

3.1.1. Protected Price List – vaste prijzen voor de aankoop van extra licenties van de bestaande configuratie.
3.1.2. Ability to make purchases –de mogelijkheid om extra aankopen te doen voor de bestaande licentieconfiguratie.

3.1.3. System upgrades — de mogelijkheid om zonder extra kosten van Microsoft het volgende te ontvangen:
3.1.3.1 Free Hotfixes —elke maand brengt Microsoft een update uit met bugfixes, zowel in businesslogica als op het platform.
3.1.3.2 Free cumulative updates —nieuwe functionaliteit in updates die in de productrelease nog niet opgenomen was.
3.1.3.3 Free version updates — toegang tot nieuwe versies van het product (platform).

3.1.3.4 Free localization updates — als lokale partner van Microsoft, levert SMART-business gratis alle ontwikkelingen aan op het gebied van wetswijzigingen in de Oekraïne.

3.1.3.5 Free partner solution updates — De lokale partner van Microsoft, in dit geval wij (SMART-business), levert gratis verbeteringen aangaande wijzigingen in de partneroplossing, indien van toepassing.

3.1.4. Customer source — Toegang tot materialen die door Microsoft worden geleverd voor de klanten.
3.1.5. Direct Microsoft Support — de mogelijkheid om samen met Microsoft een potentieel probleem binnen het systeem te bespreken en een snelle oplossing/update te ontvangen.

3.2. Als de ondersteuning niet actief is, verliest u alle hierboven genoemde functies. Anderzijds kunt u de ondersteuning regelen door een contract met SMART business aan te gaan.

Opmerking!

3.2.1. In geval van overschrijding van de betalingstermijn voor de levering van softwareproducten (eerste betaling onder het contract), worden de softwareproducten als niet-gekocht beschouwd en wordt de licentie die bij de softwareproducten wordt geleverd en er deel van uitmaakt voor beperkt gebruik van dergelijke softwareproducten als geannuleerd beschouwd. Daardoor wordt u het recht op het gebruik van de softwareproducten ontzegd.

3.2.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn voor de levering van softwareproducten (tweede betaling of later), verliest u de mogelijkheid op korting op de softwareproducten.

3.2.3. Bij overschrijding van de vervaldatum voor de jaarlijkse of maandelijkse levering van softwareproducten of afzonderlijke componenten van softwareproducten, verliest u het recht om updates te ontvangen, evenals:

3.2.3.1. Het ontvangen van de nieuwste versie van de software die beschikbaar is bij on-premisses producten tijdens uw actieve ondersteuning.
3.2.3.2. Als u het cloud- en abonnementmodel gebruikt, verliest u het recht om het systeem te gebruiken en kunnen uw gegevens worden verwijderd.

4. Uw ondersteuningsstatus kunt u via de onderstaande links controleren:
4.1. https://www.smart-cloud.net/ — website van Microsoft partner SMART business;
4.2. https://mbs.microsoft.com/customersource/global — website van Microsoft; als u toegang hebt, is uw ondersteuning actief.

Engelse versie –

https://smart-it.com/slt/