SMART Demand Forecast to system prognozowania popytu oparty na algorytmach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji

Zapasy to jeden z najcenniejszych aktywów firmy. Kluczem do ich właściwego zarządzania jest bardzo dokładne prognozowanie popytu. System SMART Demand Forecast, który działa w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego i sztuczną inteligencję, pomaga menedżerom supply chain w tym łańcuchu dostaw. Rozwiązanie pozwala na określenie optymalnej ilości towaru na zamówienie, wystarczającej do zaspokojenia popytu oraz zapobiega powstawaniu nadwyżek w magazynie. To z kolei wpływa na zapewnienie odpowiedniej dostępności w punktach sprzedaży detalicznej, zmniejszając poziom utraconej sprzedaży i jednocześnie zmniejszając poziom środków zamrożonych w zapasach.

Nie ma wątpliwości co do trafności i konieczności systemu prognozowania popytu, dlatego zapraszamy do zapoznania się z funkcjonalnością rozwiązania SMART Demand Forecast.

Bloki funkcjonalne SMART Demand Forecast

Działanie systemu SMART Demand Forecast zapewnia 5 bloków: modelowanie, dobór analogów, raporty analityczne, przetwarzanie danych osobowych oraz ustawienia systemowe.

Blok przetwarzania informacji

System działa w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, dla których istotną rolę odgrywają dane wejściowe do uczenia modelu. Dlatego szczególną uwagę zwróciliśmy na sprawdzenie ich integralności i możliwości bezpiecznego przetwarzania, a także na przechowywanie historycznych danych o działalności gospodarczej oraz danych osobowych użytkowników. Przeanalizujmy bardziej szczegółowo funkcje tego bloku:

 1. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

SMART Demand Forecast dba o bezpieczeństwo otrzymywanych danych i jest zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, właśnie dlatego, że:

 • Autoryzacja w systemie odbywa się z wykorzystaniem Microsoft Azure Active Directory;
 • Dane osobowe użytkowników przetwarzane w systemie są pseudonimizowane i przechowywane bezpośrednio w Microsoft Azure Active Directory.

 1. Sprawdzanie integralności danych

System zawiera inteligentne algorytmy przetwarzania dużych macierzy, które pozwalają sprawdzić integralność danych.

Blok do modelowania

Rozwiązanie SMART Demand Forecast implementuje blok modelowania, który umożliwia: rozpoczęcie procesu trenowania modelu i przygotowania prognoz, administrowanie akcjami promocyjnymi oraz zapisywanie i eksportowanie wyników. Blok posiada następujące opcje:

 1. Filtrowanie według produktów i sklepów

Zgodnie z poziomami hierarchii produktów oraz poziomami filtrowania według sklepów, system przewiduje zastosowanie w bloku modelowania filtrów informacji wyświetlanych na nim.

 1. Rozpoczęcie procesu trenowania modelu

W interfejsie systemu prognozowania popytu użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia dostępu mogą rozpocząć proces trenowania modelu.

 1. Wyświetlanie etapów trenowania modelu i przygotowania prognozy

W SMART Demand Forecast wdrożono kompleksowe wyświetlanie stanów trenowania modelu i przygotowania prognoz dla wszystkich użytkowników.

 1. Anulowanie procesu trenowania modelu i przygotowania prognozy

Dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami wdrożono możliwość zatrzymania procesów trenowania modelu i przygotowywania prognoz, jeśli jest to konieczne.

 1. Import kampanii promocyjnych

W interfejsie dostępna jest funkcja importu kampanii promocyjnej za pomocą wstępnie wyeksportowanego pliku szablonu.

 1. Przygotowanie prognozy i jej dalsze zapisywanie i przechowywanie

Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami ról mogą:

 • Rozpocząć proces przygotowania prognozy z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego;
 • Sfinalizować przygotowaną prognozę;
 • Eksportować wyniki w formacie CSV.

Blok wyboru analogów

W systemie SMART Demand Forecast została implementowana funkcjonalność przetwarzania analogów. Użytkownicy mają możliwość:

 • Sprawdzać produkty / sklepy, które nie mają wystarczających danych o rzeczywistej sprzedaży do prognozowania;
 • Przeanalizować listę proponowanych analogów towarów / sklepów;
 • Wybrać odpowiedni produkt/sklep jako benchmark.

Blok raportów analitycznych

Analityka jest integralną częścią systemu. Raportowanie w systemie oparte jest o Microsoft Power BI, zintegrowany z interfejsem, co zapewnia dostarczanie elastycznych i kompletnych informacji. Użytkownicy mogą analizować:

 • Sprzedaż retrospektywną;
 • Jakość prognozy na podstawie danych retrospektywnych;
 • Zestawy akcji promocyjnych biorących udział w prognozowaniu;
 • Sprzedaż rekompensowaną.

Blok ustawień systemowych

Niestandardowe ustawienia rozwiązania SMART Demand Forecast sprawiają, że jest ono bardziej elastyczne dla Twojej firmy. Będziesz w stanie:

 • Dokonać korekt związanych ze trenowaniem modelu i przygotowaniem prognozy;
 • Monitorować użytkowników systemu, ich uprawnienia i statusy;
 • Wybrać ustawienia osobiste;
 • Zdefinować niestandardowe filtry z różnymi zestawami warunków do dalszego wykorzystania w bloku symulacji.
 • Skonfigurować parametry planowania, w szczególności określić:
  • Datę otwarcia okresu planowania;
  • Horyzont planowania;
  • Niezbędne okresy czasowe do trenowania modelu;
  • Poziomy szczegółowości prognoz.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu SMART Demand Forecast?

Wyślij zapytanie na adres sales@smart-it.com, a my skontaktujemy się z Tobą.

Posted in: