O firmie

  • SMART business

    Firma SMART business, Microsoft Gold ERP Partner, członek President’s Club Microsoft Dynamics jest liderem ukraińskiego rynku usług doradczych w sprawie innowacyjnych rozwiązań do efektywnego zarządzania biznesem, a także wdrożeniu i rozwoju systemów biznesowych na platformie Microsoft Dynamics (AX, NAV, CRM).

  • SMART business Ukraine

  • SMART business Ukraine
  • SMART business jest Microsoft Gold ERP Partner oraz członkiem Klubu prezydenta dla Microsoft Dynamics.

O partnerów Microsoft Dynamics