Kompleks rolno-przemysłowy – Microsoft Dynamics rozwiązań biznesowych

 • Solutions for agro & food

  • Optimization of financial investments
  • Minimize risks and manage quality
  • Operational control of processes and performance
  • Control food safety
  • Streamline processes of all supply chain

 • Obszary działalności i rozwiązania

  • Finanse

   • Planowanie i optymalizacja inwestycji finansowych;
   • Zarządzanie środkami pieniężnymi i kredytowaniem;
   • Zarządzanie leasingiem;
   • Lokalizacja i standardy międzynarodowe.
  • Łańcuchy dostawcze

   • Zarządzanie zakupami;
   • Zarządzanie zapasami;
   • Zarządzanie transportem;
   • Systemy zarządzania magazynem;
   • Kontrola jakości;
   • Zarządzanie przesyłkami.
  • Obsługa

   • Obsługa techniczna i obsługa sprzętu;
   • Zarządzanie bezpieczeństwem.
  • Produkcja

   • Zarządzanie zapasami produkcyjnymi;
   • Zarządzanie relacjami z dostawcami i poddostawcami.
  • Sprzedaż i marketing

   • Analiza i prognozowanie sprzedaży;
   • Wsparcie kontroli operacyjnej nad realizacją sprzedaży;
   • Planowanie i zarządzanie budżetami marketingowymi.
  • Zarządzanie personelem

   • Zarządzanie zasobami ludzkimi;
   • Dostęp do informacji, aplikacji i usług;
   • Automatyzacja procesów zarządzania personelem.
  • Usługi informacyjne

   • Automatyzacja procesów biznesowych;
   • Obsługa techniczna i modernizacja sprzętu.
 • Dowiedz się więcej o rozwiązaniach kompleksu rolno-przemysłowego

  Zamówienie prezentacji