Staż

  • Staż w SMART business


    Dany program skierowany jest do początkujących programistów, testerów, a także do tych osób, które postanowiły pracować w IT po otrzymaniu praktycznego doświadczenia w innych branżach.

  • summer-practice

Co otrzymasz

Program pozwala na zdobycie teoretycznych i praktycznych umiejętności w obszarze wdrożenia systemów biznesowych Microsoft Dynamics pod kierownictwem starszych specjalistów.
Istnieje możliwość opłaceniu stażu trwającego dłużej niż miesiąc (według wyników rozmowy kwalifikacyjnej).

Oczekiwane wyniki

W przypadku pomyślnego przebiegu i zakończenia stażu firma może zaoferować zatrudnienie w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasowym od 20 godzin tygodniowo. Kryteriami pomyślnego stażu są szybkość, jakość opracowania informacji i rozwiązywania zadań, odpowiedzialność i umiejętność współpracy w zespole

Złóż podanie