SimCorp

 • Wdrożenie Microsoft Dynamics NAV w firmie SimCorp

 • SimCorp
 • O firmie

  Duńska firma SimCorp jest wiodącym dostawcą oprogramowania dla dużych korporacji finansowych na całym świecie. W swojej 40-letniej historii firma zdążyła zająć wiodące miejsce w branży IT i obecnie klientami SimCorp jest ponad 160 światowych organizacji finansowych.

  Firma ma swoje przedstawicielstwa w Europie, Ameryce Północnej, regionie Azjatyckim oraz regionie oceanu Spokojnego. Liczba pracowników przekracza 1100 osób. Sumaryczne przychody SimCorp w 2009 roku liczą ponad 180 mln. Euro.

  Sytuacja

  Po otwarciu ukraińskiego biura SimCorp, działalność operacyjna odbywała się w różnorakich systemach. W trakcie rozwoju firmy na rynku ukraińskim zaistniała potrzeba instalacji systemu, który stworzy jedną przestrzeń informacyjną do prowadzenia działalności finansowej z uwzględnieniem specyfiki ustawodawstwa państwa.

  Korporacyjnym standardem dla wszystkich biur firmy SimCorp został wybrany systemu Microsoft Dynamics NAV.

  Głównym celem projektu było stworzenie jednej informacyjnej przestrzeni do realizacji działalności finansowej i operacyjnego tworzenia pełnych i wiarygodnych sprawozdań.

  Rozwiązanie

  Partnerem została wybrana firma SMART business, mającą duże doświadczenie w sprawach automatyzacji przy użyciu platformy Microsoft Dynamics, co potwierdza się certyfikatami Microsoft Gold Certified Partner, Partner roku Microsoft 2008 – 2009 na Ukrainie (Microsoft Dynamics ERP).

  «Wybór na korzyść firmy SMART business wyjaśnia się dużym doświadczeniem firmy we wdrożeniu ukraińskiej lokalizacji produktów Microsoft Dynamics oraz wysoką kwalifikacją pracowników».

  Author's imageAlex MatyukhinDyrektor finansowy ukraińskiego biura firmy SimCorp

  Rozwiązania SMART accounting i Smart Payroll na platformie Microsoft Dynamics NAV zostały wybrane, jako najbardziej odpowiadające wymaganiom firmy.

  SMART accounting jest systemem, który zapewnia uwzglęnianie umów, środków pieniężnych i trwałych, obliczeń, aktywów niematerialnych, zapasów, prowadzenia sprawozdań rachunkowych i księgowości podatkowej, tworzenia sprawozdań.

  Smart Payroll jest systemem zapewniającym automatyzację kadr, rejestracji czasu, płac, zarządzania doborem i rozwojem personelu.

  «Zaproponowane rozwiązania są potężnym i elastycznym instrumentem do przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, które spełniają wymagania ukraińskiego ustawodawstwa. Jego wykorzystanie, dzięki automatyzacji najważniejszych procesów biznesowych, w istotnym stopniu zmniejsza koszty pracy».

  Author's imageKirill RudnevSales Director, SMART business

  Efekty

  Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu pojawiła się możliwość analizy silnych i słabych stron przedsiębiorstwa na bazie otrzymanej szybkiej, kompletnej i wiarygodnej informacji o stanie finansowym firmy. Automatyzacja obliczeń płac pozwoliła na otrzymanie bardziej szczegółowej informacji na temat wypłat i potrąceń, a także na formowanie różnych sprawozdań według różnych potrzebnych kryteriów. Optymalizacja codziennych procedur przechowywania i obrotu dokumentacji dotyczącej zarządzania personelem, pozwoliła skupić się na bardziej istotnych zadaniach, jak na przykład rozwój pracowników zgodnie z celami biznesowymi firmy.

  «Ten projekt był ważny zarówno dla naszego biura, jak i dla siedziby głównej. Terminy przygotowań sprawozdań finansowych zostały znacznie skrócone. Kadra zarządzające siedziby głównej otrzymała możliwość analizy naszych wyników, gdyż informacja pokazywana jest w systemie w trybie czasu rzeczywistego».

  Author's imageAlex MatyukhinFinancial director, Ukrainian subsidiary of SimCorp

  Informacje dodatkowe

  Duńska firma SimCorp jest wiodącym dostawcą oprogramowania dla dużych korporacji finansowych. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w opracowywaniu kompleksowego systemu zarządzania inwestycyjnego SimCorp Dimension.

  Dowiedz się więcej o produktach i usługach firmy SimCorp na stronie firmy www.simcorp.com.

  SMART business jest dynamicznie rozwijającą się firmą doradczą, która dostarcza nowoczesne rozwiązania do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, usługi w zakresie wdrażania i rozwoju systemów biznesowych przez firmę Microsoft na platformie Microsoft Dynamics dla przedsiębiorstw z różnych sfer i rodzajów własności.

  Dowiedz się więcej i produktach i usługach firmy SMART business dzwoniąc na numer +380 44 585 3550 bądź odwiedzając stronę  smart-it-prod.azurewebsites.net.

 • Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji

  Pobierz case study