Warunki użytkowania oprogramowania

1. Ogólne warunki użytkowania oprogramowania podano w witrynach Microsoft pod poniższymi linkami:
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx
https://www.microsoft.com/uk-ua/useterms

2. Cykl życia oprogramowania Microsoft podano w witrynie Microsoft pod poniższym linkiem:
https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle
Cykl życia oprogramowania Microsoft posiada następujące poziomy: podstawowy (mainstream), rozszerzony (extended) i dodatkowy (additional). Dodatkowy cykl życia może być na czas nieokreślony pod warunkiem zawarcia oddzielnej umowy z SMART business. Dla każdego poziomu cyklu życia wsparcie może być aktywne i nieaktywne.

3. Wszystkie wsparcie dla wszystkich poziomów cyklu życia – roczne lub miesięczne, jeśli jest zapłacone w należnym terminie, jest aktywne.
3.1. Jeśli wsparcie jest aktywne, dostępne są następujące opcje:
3.1.1. Protected Price List – zachowane ceny każdego dodatkowego zakupu do istniejącej konfiguracji licencji.
3.1.2. Ability to make purchases – dostępność w zasadzie możliwości dokonywania dodatkowego zakupu do istniejącej konfiguracji licencji.

3.1.3. System upgrades — możliwość bez dodatkowych opłat Microsoft dostac:
3.1.3.1 Free Hotfixes — prawie co miesiąc Microsoft publikuje aktualizację zawierającą poprawki błędów, zarówno w logice biznesowej, jak i na platformie.
3.1.3.2 Free cumulative updates — oprócz poprawek Microsoft często dodaje nowe funkcje w aktualizacjach, które nie zdążyły wprowadzić do wydania produktu.
3.1.3.3 Free version updates — dostęp do nowych wersji produktu (platformy).
3.1.3.4 Free localization updates — lokalny partner Microsoft, w tym przypadku my (firma SMART), zapewnia bezpłatne dopracowania, związane ze zmianami w ustawodawstwie.
3.1.3.5 Free partner solution updates — lokalny partner Microsoft, w tym przypadku my (firma SMART), zapewnia bezpłatne dopracowania, związane ze zmianami w decyzji partnera, w przypadku gdy partner dokona takiego dopracowania.

3.1.4. Customer source — dostęp do materiałów, które Microsoft zapewnia klientom.
3.1.5. Direct Microsoft Support — możliwość indywidualnego rozważenia potencjalnego problemu w systemie ze wsparciem Microsoft i otrzymania natychmiastowej aktualizacji.
3.2. Jeśli wsparcie jest nieaktywne użytkownik traci wszystkie powyższe opcje. Jednak może je odnowić, zawierając odrębną umowę z SMART business.

 

UWAGA!

3.2.1. W przypadku naruszenia terminu płatności za dostawę oprogramowania (pierwszej płatności wedlug umowy), oprogramowanie uważane jest za nienabyte, a licencję dołączoną do oprogramowania i jest wykazem warunków ograniczonego użytkowania takiego oprogramowania uważa się za anulowaną, co pozbawia prawa jej użycia.
3.2.2. W przypadku naruszenia terminu płatności za dostawę oprogramowania (drugiej płatności lub kolejnych), użytkownik traci możliwość otrzymywania rabatów na oprogramowanie.

3.2.3. W przypadku naruszenia terminu płatności za roczną lub miesięczną dostawę oprogramowania lub poszczególnych składników oprogramowania, użytkownik traci prawo do otrzymywania aktualizacji, a także:
3.2.3.1. W przypadku użytkowania modelu on-premise, użytkownik ma prawo do korzystania z najnowszego oprogramowania dostępnego podczas aktywnego wsparcia.
3.2.3.2. W przypadku użytkowania modelu cloud i subscription, użytkownik traci prawo do korzystania z systemu, a jego dane mogą zostać usunięte.

4. Status wsparcia można sprawdzić pod linkami:
4.1. https://www.smart-cloud.net/ — witryna partnera Microsoft SMART business;
4.2. https://mbs.microsoft.com/customersource/global — witryna Microsoft; jeśli użytkownik ma dostęp, wsparcie jest aktywne.