Вебінар. Як налаштувати процес управління стратегіями та проблемами: від цілі до результату

Спікер: Влад Березін

13 червня менеджер з розвитку бізнесу SMART business Влад Березін відкрив серію вебінарів про крос-функціональні процеси управління компаніями.

Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів, а також цифрове середовище та ринкова конкуренція вимагають від компаній миттєвої стратегічної реакції на проблеми, що виникають. На вебінарі Влад розповів, як управляти цілями, стратегіями і проблемами. А ми, в свою чергу, підготували основні тези Влада.

 

Компанія – сукупність процесів

Глобально, будь-яка компанія розглядається як сукупність процесів, розділених на групи, кожна з яких має власну мету. Перелік фундаментальних процесів такий: процеси заробітку грошей, процеси управління, обслуговування і, зокрема, стратегічний менеджмент (управління проблемами).

 

Процес стратегічного управління

На будь-яку компанію впливає величезна кількість внутрішніх і зовнішніх факторів. Завдання стратегічного менеджменту – сформувати траєкторію руху компанії таким чином, щоб не прогинатись під тиском випадкових чинників, а впливати на них зсередини, отримуючи з цього максимальну вигоду.

Такі фактори можуть викликати проблеми, чи бути ними самі. Стратегічний менеджмент неможливий без управління проблемами – щоб управляти стратегіями, необхідно вміти управляти проблемами.

 

Стратегічне управління та рівні організації

Якщо стратегії розвитку – справа топ-менеджменту, то з проблемами, що виникають, доводиться поратися здебільшого лінійному менеджменту. В успішних компаніях ці процеси відбуваються паралельно.

Як правило, більшість робочих процесів – крос-функціональні, тому чіткий розподіл бізнес-цілей на підрозділи – підхід невірний. Так як проблеми різних підрозділів взаємопов’язані, то і їх вирішення повинно бути глобальним і стратегічним.

Програми та проблеми

Програми проектів збирають кілька локальних цілей разом, щоб реалізувати цілі глобального рівня.
Проблеми, з якими стикаються при виконанні проектних програм, бувають простими і складними. Прості проблеми вирішуються на операційному рівні, без потреби створювати окремий проект. А для вирішення складних проблем найкращою практикою буде створення окремого проекту, що вбудовуватиметься в портфель.

 

Управління портфелями

Завдання портфельного управління – вибудувати кінцевий шлях тих проектів і програм, які будуть виконуватися в певний період. Для цього в портфелі треба розробити оцінку цінностей, оцінити ризики, вартість, тривалість і витрати ресурсів.

Пріоритизація і портфельне управління потрібно для того, щоб менеджери не брались за проекти в хаотичному порядку.

Після того, як пакет проектів в портфелі пріоритизовано, кожен з проектів забезпечується ресурсами і сегментується в рамках трьох кошиків: стратегічного, поліпшення, і підтримки відповідності.

Типи проектів та методи управління

Загальне правило при виборі методу управління проектом: якщо проект простий і швидкість є критичним фактором – найкраще підходить Agile, а якщо проект складний, з великою кількістю людей, а якість продукту має визначальне значення – Waterfall.

 

 

Типові помилки в управлінні стратегіями та проблемами

  • Відсутність формалізованого процесу управління стратегіями
  • Тімбілдінг замість розробки ініціатив
  • Самоусунення керівництва від високорівневого планування ініціатив та акцент лише на цілях і KPI
  • Неправильний вибір моделі угруповання ініціатив, програм та проектів
  • Відсутність процесу управління проблемами
  • Відсутність співставлення проблем і стратегій, а також поточних проектів

 

Підсумок

Осмислення і стратегічний рух – необхідні атрибути виживання та розвитку компанії. Для гнучкого реагування необхідне налагоджене та активне середовище, в якому процеси пов’язані з усіма ключовими елементами, людьми і IT-інструментами управління.

Не пропустіть наш наступний вебінар, який відбудеться 25 червня. На ньому LMS консультант SMART business В’ячеслав Дьомін розповість про можливості Learning Management System в навчанні і розвитку персоналу, а також про фактори, які важливо враховувати в процесі впровадження LMS.